Om Laivfabrikken Trondheim

Laivfabrikken Trondheim er et tiltak for å få arrangert flere korte laiver med lav terskel for å delta i Trondheim. Målet vårt er å arrangere et par-tre laiver i halvåret. Permisset er at det skal være korte laiver i løpet av en dag/kveld, det skal være lav terskel for å delta og kreve lite forberedelser. Helst skal det være mulig å bare møte opp i døra, få tildelt en rolle og hoppe i det.

Laivfabrikken koordineres av en gruppe kalt «Gaffaen», som skal holde det hele sammen. Denne består for tiden av:

  • Torun Hegre
  • Tore Svanemsli
  • Marianne Stornes
  • Hanna Askeland
  • Håkon Brian Selliseth

Kontakt: gaffaen@trondheimlaivfabrikk.no